Miền Bắc VIP 75 giây 

Khoảng cách lượt xổ kỳ tiếp theo

Kỳ Mở thưởng

00  : 00  : 00

Đã mở Kỳ     Còn lại Kỳ

Kỳ 202407240425 Số trúng thưởng
3 3 6 1 1