Miền Bắc 5 phút mới

Khoảng cách lượt xổ kỳ tiếp theo

Kỳ Mở thưởng

00  : 00  : 00

Đã mở Kỳ     Còn lại Kỳ

Kỳ 202407248099 Số trúng thưởng
2 5 8 5 8