Miền Bắc

Khoảng cách lượt xổ kỳ tiếp theo

Kỳ Mở thưởng

00  : 00  : 00

Đã mở Kỳ     Còn lại Kỳ

Kỳ 20240723 Số trúng thưởng
2 7 3 6 4