Miền Bắc 3 phút mới

Khoảng cách lượt xổ kỳ tiếp theo

Kỳ Mở thưởng

00  : 00  : 00

Đã mở Kỳ     Còn lại Kỳ

Kỳ 202407248166 Số trúng thưởng
7 8 6 5 8