Miền Bắc VIP 45 giây 

Khoảng cách lượt xổ kỳ tiếp theo

Kỳ Mở thưởng

00  : 00  : 00

Đã mở Kỳ     Còn lại Kỳ

Kỳ 202407240810 Số trúng thưởng
5 5 7 5 4