Miền Bắc VIP 2 phút

Khoảng cách lượt xổ kỳ tiếp theo

Kỳ Mở thưởng

00  : 00  : 00

Đã mở Kỳ     Còn lại Kỳ

Kỳ 202407240259 Số trúng thưởng
8 1 8 2 5