Keno VIP 50 giây

Khoảng cách lượt xổ kỳ tiếp theo

Kỳ Mở thưởng

00  : 00  : 00

Đã mở Kỳ     Còn lại Kỳ

Kỳ 202407241098 Số trúng thưởng
06 09 11 13 14 22 28 31 36 43 46 48 50 54 61 62 64 68 69 70