Keno VIP 30 giây

Khoảng cách lượt xổ kỳ tiếp theo

Kỳ Mở thưởng

00  : 00  : 00

Đã mở Kỳ     Còn lại Kỳ

Kỳ 202407241824 Số trúng thưởng
06 09 12 13 14 15 18 19 22 23 30 38 40 44 50 56 57 66 71 72